woensdag 27 mei 2009

Hoofdrekenen

Geen levend rekenen vandaag, maar wel het 'droge' hoofdrekenen.

In het eerste leerjaar wordt nog volop geoefend op de brug over tien, zowel bij het optellen als het aftrekken. Vergeten jullie de splitsingen tot 10 niet te blijven inoefenen? Bij deze brugoefeningen zijn de splitsingen van groot belang.

In het tweede leerjaar blijven we ook oefenen op het optellen en aftrekken met de brug, maar dan met getallen tot 100. Vandaag deden we ook vermenigvuldigingen en delingen met grotere getallen (bv. 4 x 12 / 96 : 3). In het tweede leerjaar oefenden de kinderen de tafels thuis verder in. Vergeten jullie hier ook de deeltafels niet mee in te oefenen?

Tips hierover vind je in het neuzeneuzeboekje of in een berichtje van november.

Geen opmerkingen: